Διαδραστικά Παιχνίδια στη φύση και Αυτισμός

Διαδραστικά Παιχνίδια στη φύση και Αυτισμός Δημόσια  · Διοργανωτές: Ινστιτούτο Παιδαγωγικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης (Ι.Παι.Ψ.Υ). Ναι clock Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 στις 11 π.μ. – 1 μ.μ. περίπου 4 μήνες πριν pin Πάρκο Καραπαναγιώτη