Η ονομασία ΣΥΝ-εξέλιξη δηλώνει ότι τα παιδιά, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού με την κατάλληλη υποστήριξη συνεχώς εξελίσσονται  και μαζί τους εξελίσσονται και οι γονείς , ιεραρχώντας τις αξίες της ζωής τους.

Σκοπός του συλλόγου
είναι η στήριξη παιδιού-εφήβου-ενήλικα με αυτισμό και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας. Είναι ο αγώνας και η συνεχόμενη προσπάθεια για να βελτιωθούν οι  συνθήκες εκπαίδευσης  τους, για να  υπάρξουν εξωσχολικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες/ανάγκες τους με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση!!!
Πίσω από κάθε συμπεριφορά ενός παιδιού-εφήβου-ενήλικα με αυτισμό, υπάρχει η ανάγκη της κατανόησης, της υποστήριξης και της αποδοχής .


Όραμα του συλλόγου
είναι η δημιουργία μιας κοινότητας για ανθρώπους  με αυτισμό, όπου θα διαμένουν και παράλληλα θα εκπαιδεύονται  και θα δημιουργούν, αξιοποιώντας ο καθένας το δυναμικό του, παράγοντας έργο, ανάλογα με τις δυνατότητες που διαθέτει. Κι αυτή η κοινότητα να είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία.


Κάθε άνθρωπος είναι ικανός να δημιουργήσει, όταν του δοθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο.

Ο σύλλογός μας έχει πάντοτε ανοιχτή την πόρτα του σε οποιονδήποτε συμπολίτη μας θελήσει να προσφέρει την βοήθειά του.