Γιάννη Δελή 11Α
(Πάνω από την Ερμού – Αγορά)
81100 Μυτιλήνη Λέσβος

Τηλ. +30 22510 26334
Κιν. +30 697 575 1772

E-mail:
synexelixilesvos@gmail.com