1. Αναστασία Σκούρτσου – Αναγνώστου του Μιχαήλ– Πρόεδρος
2. Οξάνα Φελομεσήνα του Βλαντιμήρ– Αντιπρόεδρος
3. Μυρσίνη Κομνηνού του Δημητρίου– Γραμματέας
4. Αγιασωτέλλη Μαρία του Στεφάνου– Ταμίας
5. Βερβέρη Παναγιώτα του Εμμανουήλ– Μέλος